Rotary Leadership Institute - RLI

fredag 28 april 2023

Ulf Andersson

KOMMANDE RLI UTBILDNINGAR

Nästa kurs, omgång 4, startar 11 november 2023 och består at tre kurstillfällen.

Kurstillfällen för ledarskapsprogrammet RLI Rotaryåret 2023-2024:

  • Kurstillfälle 1: 11 november 2023
  • Kurstillfälle 2: 3 februari 2024
  • Kurstillfälle 3: 13 april 2024
Anmälan till kursen görs till rli2360@rotary.se 

Ladda ner din blankett här >> 

Sista anmälningsdag: 26 oktober 2023.

RLI – Stärkt ledarskap med ökad kunskap om Rotary  

Sedan 2019 har vi i Distrikt 2360 utbildat rotarianer i ledarskapsprogrammet RLI – Rotary Leadership Institute. En möjlighet att lära mer om Rotary, utveckla sitt ledarskap och skapa ett gott Rotaryledarskap. Utbildningen är dialogbaserad och interaktiv med högt tempo där deltagarnas engagemang och professionella engagemang tas tillvara. En investering för såväl klubben som den enskilde deltagaren som ska utveckla oss. Utbildningen omfattar tre dagar och leds av utbildade facilitatorer som hjälper gruppen mot samma mål. Börja redan nu att inventera era klubbar på kandidater för att stärka och utveckla vårt Rotary.

De klubbar som satsar på RLI får

  • Ledare som utvecklar sin kunskap om både ledarskap och Rotary
  • Rotarianer som utvecklar sitt engagemang
  • Rotarianer i olika åldrar som ges möjligheter till nätverksutbyte inom Rotary
  • Rotarianer som gör skillnad i sin klubb

Vår filosofi är

“Att vara en skicklig ledare är inte en garanti för gott Rotaryledarskap. En ledare i Rotary behöver också ha god Rotarykunskap, ett perspektiv på Rotarys ursprung, var vi befinner oss nu och en vision för Rotarys framtid.”   

Genomförandet

RLI genomförs som en dialogbaserad och interaktiv utbildning med högt tempo och mycket aktivitet, där deltagarnas engagemang och professionella bakgrund tas tillvara. RLI är en investering i klubbens framtid och ett erbjudande för de Rotarianer, som vill bidra till klubbens utveckling. Deltagarna får en ökad kunskap om Rotary och ledarskap i en ideell organisation, som kan tillämpas på alla nivåer i organisationen. RLI bidrar till ett ökat engagemang och entusiasm för att utveckla Rotary.

Utbildningen omfattar tre dagar och leds av facilitatorer. En facilitator definieras som en person som hjälper en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt mål. Facilitatorn koncentrerar sig på processen och lyssnar på alla inblandade för att ge rum åt de krafter som hjälper gruppen mot samma mål. Facilitatorerna får utbildning för sitt uppdrag och är Rotarianer med erfarenhet av olika uppdrag inom Rotary och som har arbetat med utbildning professionellt eller har annan för uppdraget relevant bakgrund. Certifikat tilldelas deltagarna efter genomgången ledarutbildning

Facilatorer

Per Frykner, Trollhättan RK
Ulla Andreasson, Orust RK
Ulla-Britt Andreasson, Landvetter Råda RK
Lena Alervall, Lerum Aspen RK

KURSEN BESTÅR AV TRE DELAR

RLI, omgång 3, april 2023

Stort Grattis till ytterligare en grupp stolta rotarianer som i april avslutade ledarskapsprogrammet RLI – Rotary Leadership Institute. 

I RLI får man möjlighet att lära mer om Rotary, utveckla sitt ledarskap både för sig själv och för Rotary. Utbildningen, som är en investering för såväl klubben som den enskilde deltagaren, är dialogbaserad och interaktiv med högt tempo där deltagarnas engagemang och professionella kompetens tas tillvara.